Zasady współpracy

Zasadniczo współpraca między Kancelarią a Klientem może opierać się na umowie o stałą obsługę prawną lub na umowie zlecenia, zawieranej na potrzeby poszczególnej sprawy. Zasady wynagradzania uzależnione są od wymagań Klienta oraz charakteru świadczonej obsługi prawnej, w tym stopnia jej skomplikowania i niezbędnego nakładu pracy.

W praktyce najczęściej stosujemy:

  • system wynagrodzenia ryczałtowego, z ustaloną stawką miesięczną za określony w umowie zakres usług;
  • system wynagrodzenia kwotowego, z ustalaną indywidualnie z Klientem konkretną kwotą wynagrodzenia za realizację zlecenia;
  • system rozliczenia godzinowego, w którym wysokość wynagrodzenia określana jest na podstawie liczby przepracowanych godzin i ustalonej stawki godzinowej;
  • system ryczałtowo-godzinowy, z ustaloną kwotą stałego wynagrodzenia miesięcznego w granicach ustalonego limitu godzin, a w przypadku jego przekroczenia, z rozliczeniem według umówionej stawki godzinowej.

Elementem dodatkowym umowy może być również wynagrodzenie uzależnione od pomyślnego wyniku sprawy (success fee).
Wymienione powyżej modele wynagradzania nie wykluczają współpracy na innych zasadach, ustalonych indywidualnie z Klientem.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2012
Kancelaria ZBK
Projekt i realizacja: