Egzekucja należności

Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie egzekucji prawomocnych orzeczeń sądowych oraz innych tytułów wykonawczych.

Prawnicy naszej Kancelarii zapewniają rzetelną pomoc klientom w zakresie egzekucji wierzytelności, co obejmuje w szczególności:

  • czynności windykacyjne poprzedzające wszczęcie egzekucji (tj. m.in. kierowanie do dłużników wezwań do zapłaty, negocjowanie warunków spłaty zadłużenia, sporządzanie ugód pozasądowych),
  • redagowanie wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz innych pism w toku postępowania,
  • monitoring czynności podejmowanych przez komorników i inne organy egzekucyjne,
  • reprezentowanie klientów w postępowaniach ze skarg na czynności komorników.

POWRÓT

 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2012
Kancelaria ZBK
Projekt i realizacja: