Obrót nieruchomościami i inwestycje budowlane

Kancelaria oferuje doradztwo prawne w zakresie spraw dotyczących nieruchomości i inwestycji budowlanych.

Zespół Kancelarii świadczy kompleksowe usługi obejmujące w szczególności:

  • opracowywanie transakcji dotyczących nieruchomości, z uwzględnieniem kwestii finansowych i podatkowych,
  • opracowywanie, negocjowanie i opiniowanie umów najmu i dzierżawy nieruchomości,
  • doradztwo i opracowywanie i opiniowanie umów w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości,
  • doradztwo w zakresie ustanawiania i znoszenia obciążeń nieruchomości,
  • opracowywanie umów dotyczących projektowania, wykonywania, nadzoru oraz gwarancji w ramach procesu inwestycyjnego,
  • prowadzenie postępowań sądowych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych dotyczących nieruchomości.

POWRÓT

 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2012
Kancelaria ZBK
Projekt i realizacja: