Rynki kapitałowe, papiery wartościowe i instrumenty finansowe

Kancelaria prowadzi doradztwo w zakresie rynków kapitałowych oraz obrotu papierami wartościowymi i instrumentami finansowymi.

Prawnicy kancelarii świadczyli usługi doradcze przy emisji papierów wartościowych (akcji, obligacji), wprowadzaniu ich do obrotu na rynku regulowanym oraz w transakcjach związanych z obrotem instrumentami finansowymi. Kancelaria obsługuje spółki giełdowe oraz reprezentuje je przed instytucjami nadzoru.

Oferta Kancelarii obejmuje doradztwo m.in. w zakresie:

  • audytów prawno – podatkowych poprzedzających transakcje kapitałowe,
  • emisji papierów wartościowych na publicznym i niepublicznym rynku kapitałowym,
  • transakcji nabywania i zbywania instrumentów finansowych,
  • obsługi korporacyjnej, w tym wykonywania obowiązków informacyjnych spółek notowanych na GPW i NewConnect,
  • reprezentacji Klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego,
  • określenia strategii rozwoju przedsiębiorstw oraz wyboru optymalnych metod realizacji projektów inwestycyjnych.

POWRÓT

 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2012
Kancelaria ZBK
Projekt i realizacja: