Sprawy korporacyjne

Kancelaria oferuje doradztwo w zakresie tworzenia oraz bieżącej obsługi spółek prawa handlowego, fundacji oraz stowarzyszeń. Pomagamy naszym Klientom w wyborze najbardziej optymalnych i dostosowanych do ich potrzeb form prowadzenia działalności gospodarczej.

Aktualnie Kancelaria świadczy tego rodzaju usługi na rzecz firm działających w różnych dziedzinach gospodarki. Obsługujemy m.in. spółki, których akcje są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, grupy kapitałowe oraz podmioty z kapitałem zagranicznym.

Zespół Kancelarii świadczy kompleksowe usługi obejmujące w szczególności:

  • opracowywanie i opiniowanie aktów wewnętrznych związanych z zakładaniem i funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych (umów spółek, statutów, regulaminów itp.),
  • przygotowywanie projektów zmian w funkcjonujących aktach wewnętrznych, w tym zmiany umów spółek i statutów w związku z podwyższeniem lub obniżeniem kapitału zakładowego,
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach rejestrowych,
  • pomoc przy organizowaniu i prowadzeniu zgromadzeń udziałowców/akcjonariuszy, posiedzeń organów spółek,
  • przygotowywanie projektów dokumentów, w tym uchwał, porozumień wspólników oraz umów o współpracy,
  • zakładanie oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorstw zagranicznych,
  • doradztwo w zakresie corporate governance oraz obowiązków informacyjnych spółek publicznych.

POWRÓT

 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2012
Kancelaria ZBK
Projekt i realizacja: