Postępowanie sądowe, administracyjne i arbitrażowe

Profesjonalne zastępstwo procesowe jest tradycyjną dziedziną zastrzeżoną dla osób wykonujących zawody zaufania publicznego, tj. radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych oraz rzeczników patentowych.

Prawnicy Kancelarii posiadają bogate, wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed Sądem Najwyższym, sadami powszechnymi, sądami administracyjnymi, organami administracji publicznej oraz instytucjami arbitrażowymi.

Kancelaria oferuje usługi w zakresie reprezentacji przedsiębiorców oraz osób fizycznych w postępowaniach obejmujących:

  • sprawy cywilne, w tym sprawy z zakresu prawa zobowiązań, prawa rzeczowego i spadkowego,
  • sprawy gospodarcze, w szczególności windykacyjne oraz odszkodowawcze,
  • sprawy z zakresu prawa pracy,
  • postępowanie egzekucyjne oraz zabezpieczające,
  • postępowanie upadłościowe,
  • sprawy w postępowaniu administracyjnym (m.in. sprawy sporne przed Urzędem Patentowym, odwołania od decyzji organów Inspekcji Handlowej),
  • sprawy w postępowaniu podatkowym
  • sprawy celne (m.in. sprawy dotyczące klasyfikacji taryfowej towarów, zwrotu należności celnych),
  • sprawy w postępowaniu sądowo-administracyjnym przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,

POWRÓT

 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2012
Kancelaria ZBK
Projekt i realizacja: