Fuzje, przejęcie i reorganizacja spółek

Fuzje, przejęcia i reorganizacje spółek stanowią wiodącą dziedzinę specjalizacji Kancelarii, która posiada wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu tego typu projektów. Doradzamy naszym klientom m.in. w zakresie procesów łączenia, dzielenia, przekształcania i likwidacji spółek, operacjach sprzedaży udziałów, sprzedaży przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części oraz przy tworzeniu struktur joint – venture.

Łączna wartość ww. transakcji przeprowadzonych z udziałem kancelarii w okresie ostatnich dwóch lat wyniosła ok. 400.000.000,00 złotych, co plasuje nas wśród liderów tego typu projektów w regionie.

Kancelaria oferuje doradztwo w szczególności w zakresie:

 • analizy prawnej i podatkowej przedsiębiorstwa (due diligence),
 • określenia strategii oraz sporządzania planów połączenia, podziału, przekształcenia podmiotu,
 • wyboru metody konsolidacji przedsiębiorstw, rozliczenia transakcji zbycia udziałów, przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,
 • procesu likwidacji podmiotu,
 • opracowania projektów umów oraz ich negocjacji pomiędzy stronami transakcji,
 • zmian w kapitale oraz w strukturze własnościowej spółek handlowych,
 • reprezentowania Klientów przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • reprezentowania Klientów przed właściwymi urzędami w postępowaniach prowadzących do uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych,
 • reprezentowania Klientów w postępowaniach rejestrowych,
 • restrukturyzacji zatrudnienia,
 • spraw związanych z przejmowaniem pracowników w związku ze zmianami właścicielskimi w zakładzie pracy.

POWRÓT

 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2012
Kancelaria ZBK
Projekt i realizacja: